Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

LUGI JUDO EVENTS 2019 - ÅRETS KLUBBHÄNDELSE

Dear Judo Family!
We are very pleased to invite you to LUGI JUDO EVENTS 2019

LUGI JUDO EVENTS has a very strong tradition!
This is organized for the 42nd time and it continues to grow and become more popular every year.
You can participate in many different judo activities during the weekend, which makes the arrangement unique! We call it: One-Stop-Judo-Shop!


Approximately 1000 people participate each year in the events.


Participants travel to us from all over Europe and sometimes we even get visitors from other parts of the world, like USA, Brazil, Australia and New Zeeland.


We hope to see you all, this year.
It will be a great one!

Kristina Strutz
President
LUGI Judo Club

LÄR DIG HUR EN TÄVLING GÅR TILL
2019-03-21 19:44
Detta under trevliga former vid LUGI judos PRYLJAKT.
Funktionärer efterlyses!
2019-03-20 13:56

Funktionärer efterlyses!

LUGI JUDO CAMP, BUDO NORD CUP och KIDS CUP heter klubbens årliga internationella judoevenemang som traditionsenligt hålls på Kristi Himmelsfärdshelgen 30 maj - 2 juni.

För att klubben ska kunna ta emot uppåt 700 ungdomar så kommer det att behövas många funktionärer både vid tävlingar och på träningspass i EOSHALLEN, men även på Järnåkraskolan där ungdomarna bor och äter.

I nedan lista finns det därför flera olika funktionärspass att välja på. Under varje rubrik finns en kort beskrivning av vad funktionärspasset innebär. Kolla vad som passar dig, och klicka gärna i ett par stycken pass! Har ni mor- eller farföräldrar eller andra vänner som också kan tänka sig att hjälpa LUGI Judo genom att ställa upp som t.ex. matvärd eller dagvakt? Skicka i så fall vidare listan.

Stort TACK på förhand för att du hjälper LUGI Judo med att göra LUGI JUDO EVENTS 2019 till något alldeles speciellt!

NATTVAKTER JÄRNÅKRASKOLAN
https://lugijudo.doodle.com/poll/vwxiex2u34tkvgex

DAGVAKTER JÄRNÅKRASKOLAN

https://lugijudo.doodle.com/poll/qq25q7ff5asst2zc

MATVÄRDAR JÄRNÅKRASKOLAN

https://lugijudo.doodle.com/poll/afcky37hu5qk2my3

BUDO NORD CUP-VÄRD TORSDAGEN DEN 30 MAJ
https://lugijudo.doodle.com/poll/izes35xuz683eiem

JUDOFÖRÄLDER
https://lugijudo.doodle.com/poll/gd5q3tuirksnkhaz

BAGARE – THE SWEDISH FIKA CAFÉ
https://lugijudo.doodle.com/poll/2s2sagffr9ar29nm

KIOSK – THE SWEDISH FIKA CAFÉ
https://lugijudo.doodle.com/poll/g8an6n7ynzb84hdz 

HALLVÄRDAR EOS-HALLEN
https://lugijudo.doodle.com/poll/qh7aw5p2sf8cha2x

SJUKVÅRDARE
https://lugijudo.doodle.com/poll/c3yrrsfcbekbevnz

RIGGNING
https://lugijudo.doodle.com/poll/x8v5yzzzd22reg8k

FUNKTIONÄR BUDO NORD CUP
https://lugijudo.doodle.com/poll/usy7zka4p8dq3m6v

TATAMI CREW
https://lugijudo.doodle.com/poll/5p4gu3vkrycvb3th 

Kallelse och handlingar till årsmötet 17/3
2019-03-03 17:25
Plats:     Lovisaskolan, Sofiavägen 7 Lund
Datum:  Söndagen 17 mars 
Tid:         Kl. 18:00 - 21:00

Ärenden vid årsmötet
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8.    Resultatdisposition
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10.  Arvoden
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
        a. föreningens ordförande för en tid av ett år;
        b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
        c. eventuella fyllnadsval till styrelsen;
        d. två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
        e. två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
        f. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
        g. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
13. Information från styrelsen till medlemmarna om verksamhetsplan samt ekonomisk plan för kommande      verksamhets-/räkenskapsår. Ej beslutspunkt på årsmötet.
14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande   betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Mötet avslutas med pizza och samkväm!
LUGI Judo bjuder på pizza efter mötet och dryck därtill. 
Möteslokalen är Lovisaskolan, Sofiavägen 7 Lund

OBS! Viktigt! Skicka in ert svar senast lördagen den 16 mars! OBS! Viktigt!
Fyll i era svar i nedanstående formulär!

Väl mött!
Kristina Strutz
Ordförande
LUGI Judo

Anmälan göres via nedanstående länk:
https://goo.gl/forms/Tr4ykA8vzmml3KDC3

Sandor 50 år!
2019-02-10 20:51
För en vecka sen fyllde Sandor 50 år. Men då var han ute och reste, så vi i LUGI passade på att gratta honom idag på pryljakten. Stort grattis Sandor från hela LUGI judo!
Nyheter från våra grupper
Pryljakten, 24/09 18:16 
Temalördagar, 14/04 14:04 
Temalördagar, 28/03 12:22 
Vuxna tävling (tor), 23/03 19:36 
Vuxna randori (tis), 06/03 23:46 
Pryljakten, 05/03 22:12 
 
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK
LUGI JUDO EVENTS
SPONSORER
JUDOLÄNKAR