Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Svart
Graderna i judo är indelade i två avdelningar. Dessa kallas kyû-grader respektive dan-grader. Kyû-graderna kommer före dan-graderna. Kyû-grader utfärdas på klubbnivå av enskilda instruktörer/tränare. Dan-grader utfärdas på zon- samt riksnivå av en av Svenska Judoförbundets (SJF) förbundsstyrelse (FS) särskilt utsedd arbetsgrupp, arbetsgruppen för dan-grader (DGG), och de examinatorer som arbetsgruppen godkänt, eller av FS. Dessa regler omfattar endast dan-grader.

Internationella Judo Federationen (IJF) har under 2010 fastställt riktlinjer för Dan-grader (”DAN”ranks and GRADES). Dessa riktlinjer ligger till grund för våra nationellabestämmelser.

Texten ovan är hämtad från häftet SVENSKA JUDOFÖRBUNDETS BESTÄMMELSER FÖR DAN-GRADER

För mer information om vad som krävs till svart bälte. Besök förbundets hemsida här.
 
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK
LUGI JUDO EVENTS
SPONSORER
JUDOLÄNKAR