Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Swish-nummer: 123 465 70 11. Använd inte detta till inbetalningar, där ni har erhållit en faktura från vårt Sportadmin. Se medlemskonto nedan!
Vi har flera olika konto för att förenkla vårt arbete med vår ekonomi samt ge oss en bättre överblick, kontroll och styrning:

  • Vi fakturerar våra medlemmar direkt från vårt administrativa system (SportAdmin). Det innebär att våra medlemmar får faktura på medlemsavgiften, tävlingskostnaden, träningslägerkostnaden samt köp från vår Shop skickad till sig. Fakturan innehåller OCR-information, så vi smidigt och effektivt kan följa upp betalningarna. Viktigt att våra medlemmar följer de anvisningar, som finns på fakturan, så slipper de påminnelser.
  • Vi har ett separat bankgirokonto för detta ändamålet, som vi kallar Medlemskonto (bankgiro nr 486-7909), där ovanstående inbetalningarna landar. OBS! Det är viktigt att OCR-informationen anges vid inbetalningen och OCR-numret finns angivit på fakturan! Ni kan numera betala via bankkort.
  • Vi har också möjligheter till Swish-betalningar! Använd inte detta till betalningar, där ni har erhållit en faktura från klubben! Detta då vi inte får spårbarheten via OCR-numret, då vi använder Swish.

KONTOÖVERSIKT

Konto

Kontonummer 

Förklaring

Medlemskonto

Bankgiro 486-7909

Inbetalningar från våra medlemmar, som har fakturerats via vårt SportAdmin-system såsom  medlemsavgifter, tävlingskostnader, träninglägerkostnader, judodräkter, träningskläder etc. 
Vid inbetalning skall fakturans OCR-information anges!
Betala enligt den information, som finns på fakturan, så undviker ni betalningspåminnelser! Ni kan numera betala via bankkort.

Företagskonto

Bankgiro 817-8733

Alla andra inbetalningar (exklusive ovanstående) från medlemmar och externa. Detta är vårt huvudkonto!

Johan Lopez fond

Bankgiro 853-6534

Fond instiftad till Johan Lopez minne. Ett stipendium delas ut till en framstående medlem varje år.
Bidrag emottages tacksamt! Se mer på Johan Lopez Stipendiet »

Inspirationsfonden

Bankgiro 853-6682

Fond instiftad till Anders Kristianssons minne.

Swish

Swish-nummer 123 465 70 11

Snabba smidiga betalningar, som landar på Företagskontot. 

Använd inte detta till betalningar, där ni har erhållit en faktura från klubben! Se medlemskonto!

 

 Information om medlemsavgifterna finner ni här -> Terminsavgifter »


 
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK
LUGI JUDO EVENTS
SPONSORER
JUDOLÄNKAR